O nás

Špecializujme sa na mimosúdne vymáhanie pohľadávok, je to najrýchlejší spôsob ako dostať späť to, čo Vám patrí. Pracujeme rýchlo a diskrétne.
Pohľadávky vymáhame z celej SR.

Je dôležité začať vymáhať pohľadávku čo možno v najkratšej dobe po jej splatnosti, vtedy je najideálnejší čas aj najväčšia pravdepodobnosť na vymoženie pohľadávky, pretože neuhradené pohľadávky znamenajú problém a čím dlhší čas je pohľadávka neuhradená tým je problém väčší a teda menšia pravdepodobnosť vymožiteľnosti pohľadávky.

Každú pohľadávku riešime individuálnym spôsobom tak, aby bola čo možno v najkratšej dobe vymožiteľná.

 

Prečo s nami

Na začiatku od Vás nepožadujeme žiadne finančné prostriedky týkajúce sa pohľadávky. Jediná platba je administratívny poplatok 30 Euro. Všetky náklady, ktoré nám vzniknú z vymáhaním pohľadávky hradí naša kancelária . Aj v prípade, že budeme neúspešní, Vás sa to po finančnej stránke nedotkne. Platíte len zo sumy, ktorú vymôžeme.

Radi Vám pomôžeme ak Vám dlžníci nezaplatili za faktúry, zamestnávateľ nevyplatil mzdu, nevrátili Vám požičané financie, nezaplatili Vám za tovar, za prevedenú prácu či dodanie inej služby, nezaplatili za prenájom bytu či kancelárie, nevrátili finančné prostriedky…

Už pri prvých náznakoch neplatenia zo strany dlžníka, napr. vypnutým telefónom, neodpovedaním na emaily a pod. odporúčame veriteľovi urobiť konkrétne opatrenia v záujme splnenia záväzku dlžníkom tak, že dlžník sa písomne vyzve na dobrovoľné slnenie záväzku.

Pretože každý má právo domáhať sa ochrany práva, ktoré bolo ohrozené alebo porušené, zabezpečujeme aj súdne vymáhanie pohľadávok po dohovore s klientom.

 

Naše služby

Pohľadávky vymáhame mimosúdnou cestou a tiež cestou súdu. Mimosúdnou cestou je riešenie Vášho problému rýchlejšie.

Pri väčšom počte množstve dlžníkov a pohľadávok uzavrieme s Vami rámcovú zmluvu a dohodneme znížené percento na všetky pohľadávky.

Naša provízia pri vymáhaní mimosúdnou cestou:

Z pohľadávky v hodnote do 500 euro 26%
Z pohľadávky od 501 Euro do 5300 Euro 22%
Z pohľadávky od 5301 Euro do 33000 Euro 18%
A z pohľadávky nad 33001 Euro je to 12%.

 

Kurzy vymáhania pohľadávok

Naša kancelária organizuje aj neakreditované kurzy mimosúdneho vymáhania pohľadávok, pre všetkých ktorých táto činnosť zaujíma. Na kurze Vás oboznámime s celým postupom mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Prednášajúci lektor: právnik z praxou z vymáhania pohľadávok.
V cene kurzu: prednášky, materiály, občerstvenie. Blížšie informácie na t.č. 0905 270 546.

Prihlášky posielajte mailom na pohladavky@vymahaniepohladavok77.sk.

Predmet: “Prihláška na kurz vymáhania pohľadávok”.

Do prihlášky uveďte

meno, priezvisko:
vzdelanie:
adresa:
termín kurzu:

Cena kurzu: 280 Euro uhraďte na č.ú. 1110947312/0200

S E M I N Á R

Vymáhanie pohladávok dňa 5.12.2017 v Banskej Bystrici, ul. Kuzmányho č. 5.

Seminár prebieha od 9.oo hod.  do 15.oo hod.

Cena seminára 49 Euro.

Prihlášky ako na kurz Vymáhania pohľadávok. Do poznámky napíšte Seminár.

Prihlášky prosím zaslať do 1.12.2017.

 

Kontakt

Kancelária JUDr. Márie Škondejovej
ul. Kuzmányho č. 5
Banská Bystrica
974 00

tel. č.
0905 270 546

email:
pohladavky@vymahaniepohladavok77.sk